Chàng Văn là ai?

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá)
Loading...

Chàng Văn là bút danh của nhà thơ Chế Lan Viên trong thời gian ông làm gian làm biên tập báo Văn học từ năm 1959 đến năm 1963.

Ý nghĩa

Chế Lan Viên chọn bút danh “Chàng Văn” để đối trọng với chữ “nàng thơ” khi phụ trách chuyên mục Nói chuyện văn thơ, trả lời bạn đọc.

Năm 1961, Nhà xuất bản Văn học đã cho xuất bản hai tập Vào nghề và Nói chuyện văn thơ của tác giả Chàng Văn.

Vài nét về Chế Lan Viên

Chế Lan Viên (1920-1989) tên thật là Phan Ngọc Hoan. Ông bắt đầu làm thơ từ năm 12-13 tuổi. Năm 17 tuổi, với bút danh Chế Lan Viên, ông xuất bản tập thơ đầu tay nhan đề Điêu tàn, có lời tựa đồng thời là lời tuyên ngôn nghệ thuật của “Trường Thơ Loạn”. Ông cùng với Hàn Mặc Tử, Yến Lan, Quách Tấn được người đương thời gọi là “Bàn thành tứ hữu” của Bình Định.

Năm 1954, Chế Lan Viên tập kết ra Bắc làm biên tập viên báo Văn học.

Từ năm 1956 đến năm 1958, ông công tác ở phòng văn nghệ, Ban tuyên huấn trung ương và đến cuối năm 1958 trở lại làm biên tập tuần báo Văn học (sau là báo Văn nghệ).

Từ năm 1963 ông là ủy viên thường vụ Hội nhà văn Việt Nam, ủy viên ban thư kí Hội nhà văn Việt Nam. Ông cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa các khóa IV, V và VI, ủy viên Ban văn hóa – giáo dục của quốc hội.

Năm 1996, ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm thơ.

Viết một bình luận