Cây công nghiệp (Industrial crop) là gì? Ý nghĩa kinh tế

10 tháng trước

Cây công nghiệp (Industrial crop) là loại cây có vị trí quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu có giá trị cho công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp.

Cây công nghiệp (Industrial crop) là gì? Ý nghĩa kinh tế
Hình minh họa (Nguồn: Pinterest)

Cây công nghiệp

Khái niệm

Cây công nghiệp trong tiếng Anh gọi là: Industrial crop.

Cây công nghiệp là loại cây trồng cung cấp nguyên liệu thô (chất liệu cốt yếu được sử dụng để sản xuất ra một thứ gì đó) để sử dụng trong công nghiệp. (Theo Dictionary Cambridge)

Ý nghĩa kinh tế

Cây công nghiệp có vị trí quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu có giá trị cho công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp như: đay, bông, gai, tơ tằm cho công nghiệp dệt; mía, lạc, vừng, đậu tương cho công nghiệp chế biến thực phẩm;

Cây thuốc cho công nghiệp dược liệu… nhằm phục vụ tiêu dùng của nhân dân trước hết là đáp ứng nhu cầu về ăn, mặc và mặt khác là đáp ứng yêu cầu to lớn về xuất khẩu để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước.

Việc phát triển sản xuất cây công nghiệp cho phép sử dụng hợp lí và có hiệu quả tư liệu sản xuất, đất đai, khí hậu, lao động… góp phần tăng thu nhập và cải thiện cho người lao động.

Phát triển sản xuất cây công nghiệp còn góp phần thực hiện phân công lao động xã hội trong nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ngày càng hợp lí hơn.

Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật

Việc phát triển sản xuất cây công nghiệp cần phải chú ý đến những đặc điểm kinh tế - kĩ thuật của nó, đó là:

- Cây công nghiệp đòi hỏi qui trình kĩ thuật cao từ khâu sản xuất bảo quản và chế biến để đáp ứng yêu cầu của công nghiệp về mặt chất lượng.

- Cây công nghiệp đòi hỏi về điều kiện tự nhiên khắt khe hơn, vì vậy phải có sự bố trí sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên.

- Cây công nghiệp đòi hỏi trình độ thâm canh cao, đầu tư lao động sống và lao động vật hoá hợp lí và có chất lượng.

- Cây công nghiệp nhất là cây công nghiệp dài ngày đòi hỏi nhiều vốn đầu tư trong thời kì xây dựng cơ bản và do vậy cây công nghiệp dài ngày thường có chu kì kinh doanh dài, do đó thời gian thu hồi vốn cũng dài. Cần phải có qui trình kĩ thuật thích hợp cho cả chu kì sản xuất.

(Tài liệu tham khảo: Kinh tế nông nghiệp, PGS. TS. Vũ Đình Thắng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018)


like
share
comment


Bài viết mới
Cây lương thực là gì? Ý nghĩa kinh tế

Cây lương thực là gì? Ý nghĩa kinh tế

Cây lương thực là những cây có hạt, có tác dụng nuôi sống con người và gia súc.
Chi phí nghiên cứu và phát triển (Research and Development Expenses) là gì?

Chi phí nghiên cứu và phát triển (Research and Development Expenses) là gì?

Chi phí nghiên cứu và phát triển (tiếng Anh: Research and Development Expenses) là những chi phí liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển hàng hóa hoặc dịch vụ của một công ty.
Lợi nhuận trên tài sản ròng (Return on Net Assets - RONA) là gì? Công thức tính

Lợi nhuận trên tài sản ròng (Return on Net Assets - RONA) là gì? Công thức tính

Lợi nhuận trên tài sản ròng (tiếng Anh: Return on Net Assets - RONA) là phép đo về hiệu quả tài chính được tính bằng lợi nhuận ròng chia cho tổng tài sản cố định và vốn lưu động ròng.
Bản báo cáo nghiên cứu (Research Report) là gì? Tranh luận xung quanh giá trị bản báo cáo nghiên cứu

Bản báo cáo nghiên cứu (Research Report) là gì? Tranh luận xung quanh giá trị bản báo cáo nghiên cứu

Bản báo cáo nghiên cứu (tiếng Anh: Research Report) là một tài liệu được chuẩn bị bởi một nhà phân tích hoặc một chiến lược gia nghiên cứu đầu tư trong nghề môi giới chứng khoán hoặc trong ngân hàng đầu tư.
Cây ăn quả là gì? Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật

Cây ăn quả là gì? Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật

Cây ăn quả là bất kì loại cây nào ra quả ăn được. Theo đó, cây ăn quả có những đặc điểm kinh tế - kĩ thuật cần chú ý.
Lợi nhuận trên vốn điều chỉnh rủi ro (Return on Risk-Adjusted Capital - RORAC) là gì? Công thức tính

Lợi nhuận trên vốn điều chỉnh rủi ro (Return on Risk-Adjusted Capital - RORAC) là gì? Công thức tính

Lợi nhuận trên vốn có điều chỉnh rủi ro (tiếng Anh: Return on Risk-Adjusted Capital - RORAC) là phép đo về tỉ lệ lợi nhuận đánh giá dựa trên vốn chịu rủi ro, thường được sử dụng trong phân tích tài chính.
Chủ thể kinh doanh riêng biệt (Distinct Business Entity) là gì? Ưu điểm

Chủ thể kinh doanh riêng biệt (Distinct Business Entity) là gì? Ưu điểm

Chủ thể kinh doanh riêng biệt (tiếng Anh: Distinct Business Entity) là một bộ phận hoặc bộ phận phụ trong một công ty hoạt động tự chủ và thường tập trung vào một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất.
Lí thuyết chiết trung (Eclectic theory) là gì?

Lí thuyết chiết trung (Eclectic theory) là gì?

Lí thuyết chiết trung (tiếng Anh: Eclectic theory) là một trong những lí thuyết về đầu tư quốc tế.

Bài viết khác
Cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau – CFPB) là gì? Đặc điểm

Cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau – CFPB) là gì? Đặc điểm

Cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng (tiếng Anh: Consumer Financial Protection Bureau, viết tắt: CFPB) là một cơ quan quản lí chịu trách nhiệm giám sát các sản phẩm và dịch vụ tài chính được cung cấp cho người tiêu dùng tại Mỹ.
Đồng bạc xanh (Greenback) là gì? Đặc điểm

Đồng bạc xanh (Greenback) là gì? Đặc điểm

Đồng bạc xanh (tiếng Anh: Greenback) là một thuật ngữ tiếng lóng mô tả tiền USD giấy của Mỹ.
Lỗi kế toán (Accounting Error) là gì? Đặc điểm và các loại lỗi thường gặp

Lỗi kế toán (Accounting Error) là gì? Đặc điểm và các loại lỗi thường gặp

Lỗi kế toán (tiếng Anh: Accounting Error) là một lỗi không cố ý trong bút toán ghi sổ.
Hệ thống công cụ quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì?

Hệ thống công cụ quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì?

Hệ thống công cụ quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là toàn bộ những phương tiện mà Nhà nước sử dụng nhằm định hướng khuyến khích và phối hợp các hoạt động kinh tế để đưa nông nghiệp đạt tới mục tiêu.
Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì? Chức năng chủ yếu

Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì? Chức năng chủ yếu

Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là sự quản lí vĩ mô của Nhà nước đối với nông nghiệp thông qua các công cụ kế hoạch, pháp luật và các chính sách.
Chrome cho Android đã có thể định nghĩa một từ chỉ bằng một cú chạm đơn giản

Chrome cho Android đã có thể định nghĩa một từ chỉ bằng một cú chạm đơn giản

Trình duyệt Google Chrome cho Android vừa bổ sung một tính năng mới cho phép chọn văn bản và định nghĩa từ ngữ trong văn bản đó chỉ với một cú chạm.
Phương pháp giao dịch con rùa (Turtle trading) là gì? Đặc điểm

Phương pháp giao dịch con rùa (Turtle trading) là gì? Đặc điểm

Phương pháp giao dịch con rùa (tiếng Anh: Turtle trading) là một phương pháp đầu tư được đưa ra bởi nhà giao dịch hàng hóa huyền thoại Richard Dennis, chứng minh rằng những nhà đầu tư mới bắt đầu cũng có thể giao dịch có lãi.
Đồng bảng Anh (British Pound Sterling – GBP) là gì? Đặc điểm

Đồng bảng Anh (British Pound Sterling – GBP) là gì? Đặc điểm

Đồng bảng Anh (tiếng Anh: British Pound Sterling, viết tắt: GBP) là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh.
Cục thống kê lao động Mỹ (Bureau of labor statistics - BLS) là gì? Đặc điểm

Cục thống kê lao động Mỹ (Bureau of labor statistics - BLS) là gì? Đặc điểm

Cục thống kê lao động Mỹ (tiếng Anh: Bureau of labor statistics, viết tắt: BLS) là một cơ quan liên bang sản xuất dữ liệu kinh tế về nền kinh tế Mỹ.
Ngân hàng trung ương Canada (Bank of Canada) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng trung ương Canada (Bank of Canada) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng trung ương Canada (tiếng Anh: Bank of Canada, viết tắt: BOC) được thành lập năm 1934 theo Đạo luật Ngân hàng Canada.

Website hay