Auto nghĩa là gì trên Facebook?

Khi đọc các bài viết hay comment trên mạng xã hội đặc biệt là Facebook, bạn hay nhìn thấy từ “auto” được dùng lẫn với các câu tiếng Việt thì từ ngày mang nghĩa là “tự động“. Ví dụ, “Auto like”: tự động bấm nút like (thích), “Auto comment”: tự động comment (bình luận). Ý nghĩa đằng sau của cách nói này có thể hiểu là tự nguyện làm một việc gì đấy mà không bị ép buộc. Cách đọc đúng là “o thầu” (theo tiếng Anh), nhưng cũng nhiều người đọc là “au tô”. 

Bản thân từ “auto” trong tiếng Anh có nghĩa như sau:

  • Danh từ: xe ô tô, máy tự động
  • Tính từ: tự động

Viết một bình luận