CISM nghĩa là gì

CISM là viết tắt của
1) Certified Information Security Manager nghĩa là Chứng chỉ quản lý bảo mật được cấp bởi tổ chức ISACA và
2) Conseil International du Sport Militaire (tiếng Pháp) nghĩa là tổ chức Hội đồng thể thao quân sự thế giới.

Lệnh cấm vận là gì?

Lệnh cấm vận là sự ngăn cấm quan hệ ngoại giao, viện trợ, thương mại, vũ khí, năng lượng, vận chuyển hàng hóa, khoa học kỹ thuật… với một nước nào đó. Lệnh cấm vận có thể do một nước, nhưng cũng có thể do nhiều nước hoặc tất cả các nước (thông qua Liên Hợp Quốc) áp đặt đối với một nước